Flexitank i Manta Tèrmica

Muntatge de manta tèrmica


Col·locació de revestiment aïllant de buit per a l'interior de contenidors marítims, dissenyats per a protegir la càrrega de possibles danys a causa de la temperatura i humitat durant el transport.

És una excel·lent alternativa a utilitzar en lloc de contenidors refrigerats reduint els alts costos de transport.

Temperatura

Alenteix les variacions de temperatura en el contenidor de mantenir la càrrega dins dels seus límits, evitant danys irreversibles.

Humitat

Aïlla-la de la pluja de l'envàs i redueix la humitat relativa de la càrrega, protegint-lo de danys causats per la humitat.

Les olors

Les càrregues que desprenen olors de viatges aïllat. El contenidor està protegit i estalviar el cost de rentat després de cada ús.

La brutícia

Càrrega viatjar higiènicament aïllats del seu contenidor. Si aquesta apareix de residus, aquests no hauria d'afectar el recipient per a salvar el rentat de la mateixa després de la seva utilització.


Recomanat per a tot tipus de càrregues

Begudes
Potència
Farmàcia
Química
La indústria
Peribles

Serveis de Terminal

caCA
Desplaça cap amunt